Sinar.TV

Ku Li sedia jadi Perdana Menteri interim